דירה מצוינת למגורים/השקעה בפרויקט איכותי ביפו #3321
לחץ לפרטים נוספים